Aktualności

...

WSPÓŁPRACA Z TKKF I ZMIANA MIEJSCA TRENINGÓW OD CZERWCA

Opublikowany 23.03.2019

Miło nam poinformować, że nawiązaliśmy współpracę z Wielkopolskim Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej.

W związku z tym, 1 czerwca przenosimy się z naszej obecnej sali na drugą stronę ulicy, do obiektu TKKF (ul. Winogrady 11), gdzie od czerwca będziemy trenować. Szczegóły i nowy grafik podamy w maju.

Ufamy, że ta decyzja przyczyni się do atrakcyjności zajęć w naszym Klubie, a także umożliwi zawodnikom liczne starty na wysokim poziomie, a nam wszystkim skuteczne promowanie Taekwon-do w Wielkopolsce.

Dziękujemy władzom TKKF za okazaną życzliwość i przyjęcie nas z otwartymi ramionami.

...

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Taekwon-do

Opublikowany 11.03.2019Serdecznie zapraszamy na Międzywojewódzkie Mistrzostwa Taekwon-do (MMM oraz II eliminacje do MPJ i MPJM). Zawody odbędą się w Stęszewie k. Poznania w dniu 6 kwietnia 2019.

Szczegółowy komunikat jest dostępny do pobrania TUTAJ.

...

10 medali z I eliminacji do Mistrzostw Polski

Opublikowany 11.03.2019W dniu 9 marca 2019 w Rawiczu odbyły się I eliminacje do Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów młodszych. Wróciliśmy z dziesięcioma medalami:

Złote:
Lidia Olejnik - układy juniorek CUP, walki -65kg
Kamil Sierszchulski - walki juniorów młodszych -64kg
Liwiusz Politański - układy juniorów młodszych CUP

Srebrne:
Maciej Paduch - walki juniorów młodszych -46kg

Brązowe:
Mateusz Gawarzewski - układy juniorów DAN, techniki specjalne
Kamil Sierszchulski - układy juniorów młodszych CUP, techniki specjalne
Maciej Paduch - układy juniorów młodszych CUP

Wyjazd na te zawody był możliwy dzięki wsparciu Miasta Poznań oraz Samorządu województwa wielkopolskiego. Bardzo dziękujemy!

...

WALNE ZEBRANIE PSKT

Opublikowany 04.03.2019

Szanowni Państwo,

Informujemy o Sprawozdawczym Walnym Zebraniu PSKT, które odbędzie się w naszym Do-Jang w dniu 18.03.2019 o godzinie 19:00.

Termin zebrania w dniu 18 marca (poniedziałek) 2019 r. I termin godzina 19:00, II termin godzina 19:10 w sali Poznańskiego Sportowego Klubu Taekwon-do, ul. Winogrady 10, Poznań. Proponowany porządek Zebrania:

Plan sprawozdawczego Walnego Zebrania Poznańskiego Sportowego Klubu Taekwon-do – 18.03.2019 r.
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania i ustalenie protokolanta.
3. Przyjecie porządku zebrania.
4. Wybór Komisji:
a. Skrutacyjnej
b. Uchwał i wniosków
5. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
7. Sprawozdanie prezesa z działalności Zarządu za rok 2018.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Ustalenie formy głosowania.
10. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2018.
11. Przedstawienie planów Klubu na lata 2019-2020, w szczególności dotyczących miejsca prowadzenia treningów oraz udziału w imprezach sportowych.
15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i wniosków.
16. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
17. Wolne wnioski
18. Zakończenie zebrania.

Prosimy członków Klubu, zgodnie z przynależnością statutową o niezawodne przybycie.

Pełną treść komunikatu można znaleźć tutaj.