Cele klubu

Cele Poznańskiego Sportowego Klubu Taekwon-do wytycza statut stowarzyszenia w rozdziale II.

§ 9.

Celem Klubu jest nauczanie, promocja i rozwój Taekwon-do oraz szeroko rozumianej samoobrony.

§ 10
 1. Klub realizuje swoje cele w szczególnosci poprzez:
  • Prowadzenie i organizowanie szkolenia zawodników.
  • Prowadzenie i organizowanie kontaktów sportowych z innymi jednostkami kultury fizycznej w kraju i za granica.
  • Udział w systemie współzawodnictwa sportowego.
  • Organizowanie egzaminów na stopnie szkoleniowe i mistrzowskie zgodnie z obowiazujacymi w tej mierze przepisami.
  • Czuwanie nad należytym poziomem etycznym zawodników.
 2. Współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia swoim członkom właściwych warunków do uprawiania Taekwon-do.
 3. Do realizacji swoich celów, o których mowa w ust. 1, Klub może zatrudniać pracowników specjalistów w swoich dziedzinach.