Historia klubu

Poznański Sportowy Klub Taekwon-do (PSKT) powstał z inicjatywy Polskiego Związku Taekwon-do (PZTKD) w Lublinie i działań podjętych przez Roberta Rusiniaka w Poznaniu.

22-23.11.2003 w Polanicy Zdrój na zjeździe sprawozdawczo-wyborczym PZTKD Prezes PZTKD Tadeusz Łoboda zaproponował byłemu Prezesowi i Trenerowi Rybnickiego Klubu Sportowego ARETE w Rybniku Robertowi Rusiniak zorganizowanie struktury Taekwon-do ITF w Wielkopolsce i założenie klubu Taekwon-do ITF w Poznaniu, udzielając poparcia Polskiego Związku Taekwon-do w podejmowanych działaniach.

30.04.2004 w Wydziale Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miasta Poznania został zarejestrowany Poznański Sportowy Klub Taekwon-do (PSKT), którego Prezesem i Trenerem został Robert Rusiniak. We wrześniu przeprowadzono pierwszy nabór do dziecięcej sekcji Taekwon-do działającej przy Szkole Podstawowej nr 11 oraz sekcji młodzieżowej działającej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9.

28.12.2004 w XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Poznaniu z inicjatywy Prezesa PSKT w porozumieniu z liderami Wielkopolskiego Klubu Taekwon-do ITF i Poznańskiego Centrum Taekwon-do zarejestrowano Okręgowy Związek Taekwon-do ITF pod nazwą Wielkopolskie Stowarzyszenie Taekwon-do (WSTKD). W tym też czasie nawiązano współpracę z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym w Poznaniu.

28.01.2012 W związku z wyjazdem dotychczasowego trenera i prezesa, podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków PSKT Poznań, został wybrany nowy zarząd klubu na kolejną kadencję. Prezesem został Mateusz Niedźwiedź, a wiceprezesem Jarosław Wójcik.

Od roku 2014 Klubem dowodzi Jarosław Wójcik IV DAN, wraz z zarządem w składzie Jacek Kamczyc II DAN, Bartosz Nowak I DAN. Lata 2014-2015 upłynęły pod znakiem odbudowywania struktur Taekwon-do w Poznaniu, a Klub z nową siedzibą i kadrą, odnosi pierwsze sukcesy na arenie ogólnokrajowej i międzynarodowej.