WYBRANO WŁADZE KLUBU NA NOWĄ KADENCJĘ

Opublikowany 28.06.2022

W wyniku Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Poznańskiego Sportowego Klubu Taekwon-do, które odbyło się w Do-Jang TKKF, ul. Winogrady 11 w dniu 27.06.2022, wybrane zostały władze klubu na kadencję 2022-2026.

Zarząd
Jarosław Wójcik - PREZES
Jacek Kamczyc - WICEPREZES
Marek Jankowski - SEKRETARZ

Komisja rewizyjna
Piotr Krugiołka - PRZEWODNICZĄCY
Karol Domański
Magdalena Świder

Serdeczne gratulacje, życzymy owocnej kadencji obfitującej w liczne sukcesy sportowe i organizacyjne!

Ponadto, trener Jarosław Wójcik został po raz drugi wybrany na Prezesa Okręgowego Związku - Wielkopolskiego Stowarzyszenia Taekwon-do.


Raport z egzamiu na stopnie uczniowskie

Opublikowany 24.06.2022

Wczoraj odbył się egzamin na stopnie uczniowskie, do którego przystąpiło 16 adeptów Taekwon-do z naszego klubu.

Komisja egzaminacyjna w składzie:
🥋 Jarosław Wójcik V DAN
🥋 Kamil Sierszchulski II DAN
przyznała promocję 14 osobom. Serdeczne gratulacje dla wszystkich promowanych!


Trzy nowe czarne pasy w klubie, Kamil Sierszchulski z II DANEM

Opublikowany 14.06.2022

"Czarny pas oznacza dojrzałość, biegłość w technice oraz niewrażliwość na strach i mrok" - tak czytamy w skróconej teorii Taekwon-do.
 
W rzeczywistości oznacza stopień mistrzowski, czyli dobre opanowanie techniki i rzetelną wiedzę o Taekwon-do jako sztuce walki i sporcie. Za tym jednak stoi coś więcej...
⌛ tysiące godzin treningu
🩹 setki siniaków
😓 litry wylanego potu
🤩 wiele radości ze zwycięstw
😢 równie dużo łez bólu lub rozgoryczenia
 
Jeśli jesteście w stanie przyjąć to wszystko przez kilka trudnych lat i dalej nieugięci brnąć do przodu, jesteście godni założenia czarnego pasa 🥋 A gdy jesteście już u szczytu tej góry, okazuje się, że przed Wami dopiero ukazuje się Everest 🗻
 
W miniony weekend w Firleju odbył się centralny egzamin na stopnie mistrzowskie w Taekwon-do. Przed komisją egzaminacyjną stanęło pięć osób z naszego klubu, z których cztery otrzymały promocję. Czarnymi pasami od dziś pochwalić się mogą:
 
Kamil Sierszchulski II DAN
Olga Radziejewska I DAN
Karol Domański I DAN
Julia Świder I DAN 
 
Składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów, a pozostałym adeptom polecamy brać przykład z rzetelności i zaangażowania swoich kolegów 👏
 


KOMUNIKAT O EGZAMINIE NA STOPNIE UCZNIOWSKIE

Opublikowany 07.06.2022

Odbędzie się w czwartek 23 czerwca w godzinach 17:00-20:00. Sala będzie otwarta od 16:30, będzie możliwość przećwiczenia ostatnich elementów i załatwienia formalności. Ze względu na egzamin, treningi w tym dniu nie odbędą się.

Miejscem egzaminu będzie do-jang TKKF, ul. Winogrady 11. Egzaminatorem będzie Sabum-nim Jarosław Wójcik V DAN. Kandydaci muszą być dopuszczeni do egzaminu przez swojego instruktora prowadzącego.

Przypominamy, że:
1. Podstawowe egzaminy w klubie odbywają się w lutym/marcu i październiku. Czerwcowy termin egzaminu jest terminem dodatkowym - uzupełniającym, dla osób które nie zdawały egzaminu w podstawowym terminie.
2. Karencja między egzaminami na stopnie uczniowskie wynosi min. 5 miesięcy.
3. Wypełniając zgłoszenie, zakładamy promocję o 1 stopień! Decyzję o ewentualnej wyższej promocji podejmuje egzaminator w dniu egzaminu na podstawie poziomu zdającego.

Harmonogram egzaminu:
17:00-18:00
Dzieci do 12 lat, stopnie 10-8 cup (na biały pas, żółtą belkę i żółty pas)

18:15-20:00
Dzieci do 12 lat na stopnie +7 cup (od zielonej belki)
Wszyscy kandydaci od 13 lat

*Klub zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu egzaminu w przypadku znacznie mniejszej lub większej niż przewidywana ilości zdających.

Dla zwiększenia efektywności, rejestracja na egzamin odbędzie się w trybie on-line:
1. Zgłoś się w ankiecie. Zgłoszenia przyjmujemy DO PIĄTKU 17.06.2022.
2. Na podanego maila, w tygodniu bezpośrednio poprzedzającym egzamin, zostanie Ci wysłane potwierdzenie rejestracji i kwota do zapłaty.
3. Przelej kwotę wg cennika stopni na konto klubu DO WTORKU 21.06.
W tytule wpisz "EGZAMIN NA X CUP, CZERWIEC". W przypadku promocji o kilka stopni lub jej braku, dokonamy wyrównania opłaty po egzaminie.

Ankieta
Cennik stopni
Wymagania egzaminacyjne
Kryteria Oceny

Kandydaci na stopnie 4-3 cup proszeni są o przygotowanie min. 6 desek do rozbić, stopnie 2-1 cup min. 10 desek. Grubość: 1,5cm dla młodzików i juniorów, 2cm dla seniorów.
Kandydaci na stopnie 2 i 1 cup proszeni są o zabranie sprzętu do walki.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o pisanie na Messengerze lub na maila jarek@taekwondo-poznan.pl