Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

W trosce o bezpieczeństwo i prywatność uczestników zapraszamy do zapoznania się z polityką określającą zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu Poznański Sportowy Klub Taekwon-Do, zwanego dalej serwisem, funkcjonującego pod adresem www.taekwondo-poznan.pl

  1. Operatorem Serwisu www.taekwondo-poznan.pl jest Poznański Sportowy Klub Taekwon-Do z siedzibą w Poznaniu, os. Wichrowe Wzgórze 24/50 61-678 Poznań, zarejestrowany pod numerem KS 103 WS UM Poznania
  2. NIP 7792231686
  3. W przypadku zmiany zasad Polityki Prywatności Serwisu operator Serwisu zobowiązuje się opublikować je niezwłocznie na tej podstronie.

II. Ochrona danych osobowych

  1. Operator Serwisu www.taekwondo-poznan.pl przestrzega ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000.).
  2. Administratorem danych osobowych jest Poznański Sportowy Klub Taekwon-Do, z siedzibą w Poznaniu, os. Wichrowe Wzgórze 24/50 61-678 Poznań, zarejestrowany pod numerem KS 103 WS UM Poznania
  3. Użytkownik serwisu www.taekwondo-poznan.pl ma prawo wglądu w swoje dane, prawo ich zmiany i żądania usunięcia.
  4. Dane zbierane są w celu dostarczenia określonych usług użytkownikom Serwisu jak w celach administracyjnych, statystycznych oraz do ochrony zarówno Serwisu www.taekwondo-poznan.pl , jak i jego użytkowników.

III. Przetwarzanie danych osobowych

Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić Państwa dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem.

Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na specjalnym serwerze, zapewniającym właściwą ochronę.

Przypominamy, że macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

IV. Udostępnianie danych osobowych

Jako administrator danych osobowych nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub w wyniku postanowienia sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Procedurę przetwarzanie posiadanych danych osobowych możemy powierzyć innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000.).

Pytania i kontakt

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące swoich danych osobowych lub Polityki prywatności to prosimy o kontakt pod adresem info@taekwondo-poznan.pl

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz naszą klauzulę informacyjną dostępną pod tym linkiem.