Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

W trosce o bezpieczeństwo i prywatność uczestników zapraszamy do zapoznania się z polityką określającą zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu Polskiego Związku Taekwon-Do , zwanego dalej serwisem, funkcjonującego pod adresem www.taekwondo-poznan.pl

  1. Operatorem Serwisu www.taekwondo-poznan.pl jest Poznański Sportowy Klub Taekwon-Do z siedzibą w Poznaniu, ul. Mateckiego 4B/55 60-689 Poznań, zarejestrowany pod numerem KS 103 WS UM Poznania
  2. NIP 7792231686
  3. W przypadku zmiany zasad Polityki Prywatności Serwisu operator Serwisu zobowiązuje się opublikować je niezwłocznie na tej podstronie.

II. Ochrona danych osobowych

  1. Operator Serwisu www.taekwondo-poznan.pl przestrzega ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 tekst jednolity z późn. zm.).
  2. Administratorem danych osobowych jest Poznański Sportowy Klub Taekwon-Do, z siedzibą w Poznaniu, ul. Mateckiego 4B/55 60-689 Poznań, zarejestrowany pod numerem KS 103 WS UM Poznania
  3. Użytkownik serwisu www.taekwondo-poznan.pl ma prawo wglądu w swoje dane, prawo ich zmiany i żądania usunięcia.
  4. Dane zbierane są w celu dostarczenia określonych usług użytkownikom Serwisu jak w celach administracyjnych, statystycznych oraz do ochrony zarówno Serwisu www.taekwondo-poznan.pl , jak i jego użytkowników.

III. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe użytkowników serwisu przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonej zgody lub zgód i wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić Państwa dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem.

Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na specjalnym serwerze, zapewniającym właściwą ochronę.

Przypominamy, że macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

IV. Udostępnianie danych osobowych

Jako administrator danych osobowych nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub w wyniku postanowienia sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Procedurę przetwarzanie posiadanych danych osobowych możemy powierzyć innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Pytania i kontakt

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące swoich danych osobowych lub Polityki prywatności to prosimy o kontakt pod adresem info@taekwondo-poznan.pl

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz naszą klauzulę informacyjną dostępną pod tym linkiem.