Zapisy

Tobie też spodobało się Taekwon-do? Chcesz spróbować? Przyjdź! Pamiętaj tylko o kilku zasadach:

 1. Główna rekrutacja nowych adeptów do naszego klubu odbywa są na początku roku szkolnego (we wrześniu i lutym), jednak zapisy prowadzone są przez cały rok. Oznacza to, że można dołączyć do grupy szkoleniowej w dowolnym miesiącu roku.
 2. Zapisy – nabory do grup są prowadzone do różnych grup wiekowych (dla dzieci od 4 roku życia, dzieci 6-10 lat, 11-15 lat, młodzieży i dorosłych).
 3. Przed zapisaniem należy wybrać najdogodniejszą dla siebie salę treningową tzw. DO JANG, a następnie przed treningiem zgłosić się do instruktora prowadzącego zajęcia, który udzieli informacji o dopełnieniu wszelkich potrzebnych formalności. Możliwe jest również zapisanie się do wybranej grupy telefonicznie.
 4. Pierwsze zajęcia są bezpłatne. W przypadku dzieci, możliwe jest zapisanie się dopiero po drugich zajęciach. Instruktor ustala to bezpośrednio z rodzicami, w zależności od adaptacji dziecka na zajęciach.
 5. Przy zapisie konieczne jest wypełnienie deklaracji członkowskiej (w imieniu dzieci ankietę wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni), podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania aktywności fizycznej przez lekarza rodzinnego (w przypadku osób nieletnich) oraz zobowiązania do uiszczania opłat za zajęcia zgodnie z zasadami członkostwa.
 6. Opłaty za zajęcia prowadzone w Osiedlowym Domu Kultury Bajka wnoszone są tylko w administracji do 10-tego dnia każdego miesiąca. Opłatę za zajęcia w Shin Dojo należy wnieść bezpośrednio u instruktora. Osoby posiadające Karnety zobowiązane są do ich przedstawienia instruktorowi po każdych zajęciach.
 7. Osoby, które nie posiadają stroju do taekwon-do tzw. DOBOK’u, przychodzą na trening w spodniach dresowych, białej koszulce z krótkim rękawem oraz przynoszą ze sobą obowiązkowo klapki. We wszystkich naszych Do Jang chodzimy boso lub w klapkach. Dotyczy to również osób towarzyszących /opiekunów. Trening odbywa się boso, dojście do sali treningowej w klapkach. Wskazane jest posiadanie dobok’u w czasie pierwszych 2 miesięcy treningu.
 8. Prosimy o podpisanie strojów (doboków, i sprzętu) imieniem i nazwiskiem, bluzy i spodni od wewnątrz – znacznie ułatwi to znajdowanie pogubionych rzeczy. Najlepiej, aby litery były drukowane w „ciemnym” kolorze.
 9. Oglądanie treningu możliwe jest po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji trenera/instruktora – na pierwszym treningu, a później na pierwszych zajęciach każdego miesiąca. Opiekunowie którzy oglądają zajęcia nie korzystają z telefonów komórkowych na sali.
 10. Informacje o zachowaniu się na sali i przed wejściem na nią oraz instrukcje dla osób chcących obejrzeć trening zawarte są w „Etykiecie Do Jang”.
 11. Rodzice/Opiekunowie dzieci które zostały przeprowadzone ze szkoły do ODK Bajka przez trenera zobowiązani są zgłosić fakt odebrania dziecka po treningu trenerowi.
 12. Udział w zajęciach jest możliwe tylko za zgodą instruktora.